ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 - 8:34:16π.μ.

banner468x60

19
Μαΐου

Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης: Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθέματος, Εξοπλισμού, Χώρου, Προσωπικού και Παραγγελιών

Κατηγορία Διάφορα

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στους συμμετέχοντες δίνονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω Εργαλεία σε μορφή Εφαρμογών Excel με μακροεντολές:

 

    Εργαλεία για την ABC ανάλυση Υλικών, Προμηθευτών & Πελατών


    Ειδική εφαρμογή για την ορθή χωροθέτηση των υλικών


    Εφαρμογή για τη Βέλτιστη Διαχείριση των Αποθεμάτων


    Εργαλεία για τη Μέτρηση της παραγωγικότητας στην παραλαβή, στο picking και στη διανομή


    Ολοκληρωμένο Σύστημα αναφορών λειτουργίας και οικονομικής απόδοσης αποθήκης


Συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογής και Case Studies επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης της Αποθήκης. Παράδειγμα Case Study και τη λύση του μπορείτε να βρείτε στο www abpm gr/34

 

Ενότητες Σεμιναρίου

 

    ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Προγραμματισμός, Προετοιμασία χώρου, Επιλογή τρόπου δειγματοληψίας, Έλεγχος υλικού, Διαχείριση ελαττωματικών παραλαβών.


    CASE STUDY 1: Υπολογισμός Παραγωγικότητας στην παραλαβή


    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: Καθορισμός γεωγραφικών θέσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, Εργαλεία σε Excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών.


    CASE STUDY 2: Τοποθέτηση Υλικών με βάση δεδομένη κυκλοφοριακή ταχύτητα.


    ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: Επίλυση προβλημάτων Διαχείρισης Παραγγελιών, Επικοινωνία με το credit control, Καθορισμός ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας, Διαχείριση κατά ζώνες ή κατά τμήματα. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανά περίπτωση.


    CASE STUDY 3: Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ετοιμασίας παραγγελιών.


    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Έντυπα, Διαδικασίες, Μέτρα ασφάλειας, Προστασία αποθήκης, Απογραφές, Εφαρμογή ABC Analysis στην Απογραφή, στη χωροθέτηση των υλικών και στο Απόθεμα Ασφαλείας.


    CASE STUDY 4: Βελτίωση Οργάνωσης Αποθήκης


    ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Πώς μετράται η Παραγωγικότητα ανθρώπων, Εξοπλισμού, Χώρου. Εργαλεία για την αυτόματη μέτρηση. Δείκτες Λειτουργικής απόδοσης, Οικονομικές Δείκτες, Ολοκληρωμένα Συστήματα Αναφορών.


    CASE STUDY 5: Μέτρηση Παραγωγικότητας Αποθήκης


    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Τεχνικά & οικονομικά κριτήρια για την επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού. Συστήματα WMS, Συστήματα Bar Code και Συστήματα RFID.


    CASE STUDY 6: Μείωση Λαθών Παραγγελιών Πελατών


    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Ακρίβεια Αποθεμάτων, Μείωση Αποθέματος & Ελλείψεων, Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, Εργαλεία-Πρακτικές. Πόσο επιβαρύνεται το προϊόν όσο παραμένει στην αποθήκη.


    CASE STUDY 7: Καθορισμός άριστης ποσότητας Παραγγελίας, Σημείου Αναπαραγγελίας & Αποθέματος Ασφάλειας.


    Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ως Manager πρώτης γραμμής, Υποκίνηση και Ανάπτυξη εργαζομένων, Επικοινωνία μέσα και έξω από την Εταιρεία.


Σε ποιούς απευθύνεται

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη Αποθηκών και όλους όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της σύγχρονης Αποθήκης.

 

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 

Με υλικό σχετικό για τη σύγχρονη λειτουργία της Αποθήκης, videos, Εφαρμογές (Εργαλεία), παραδείγματα και Case studies, οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

    Χωροθετούν τα υλικά της Αποθήκης με τρόπο ώστε να βελτιώνεται η παραγωγικότητα του Picking, αξιοποιώντας εφαρμογή που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας.


    Διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.


    Μειώσουν τα λάθη στο Picking. Τρόποι Βελτίωσης - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.


    Εξοικειωθούν με τον βέλτιστο τρόπο ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.


    Ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην Διανομή των προϊόντων.


    Σχεδιάσουν τον απαιτούμενο χώρο της Αποθήκης και να επιλέξουν τη σωστή Διάταξη και τις Διαστάσεις των χώρων & των Διαδρόμων.


    Επιλέξουν το κατάλληλο Σύστημα Αποθήκευσης αντισταθμίζοντας το Κόστος, την Παραγωγικότητα και την Ποιότητα εφαρμογής του "First in, First out"!


    Επιλέξουν τον κατάλληλο Εξοπλισμό και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Αποθήκης (WMS: Warehouse Management System) με κριτήρια Χρηματοοικονομικά, Ευελιξίας και Παραγωγικότητας.


    Οργανώσουν τη Λειτουργία της Αποθήκης με βάση ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών που θα παρουσιασθεί πλαισιωμένο με τους 12 κυριότερους Δείκτες λειτουργίας της Αποθήκης (KPI's).


    Έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.


    Ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Λειτουργία της Αποθήκης, περιλαμβανομένων και των Οικονομικών αποτελεσμάτων.


    Εντοπίσουν περιοχές για μείωση κόστους Λειτουργίας της Αποθήκης.


    Συνδυάζοντας όλα τα ανωτέρω να επιτύχουν ένα σημαντικά βελτιωμένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης των Πελατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.


    Έχουν στη διάθεσή τους επί 12 μήνες Online υποστήριξη απο τους Συμβούλους της εταιρείας μας.

 

Κόστος Συμμετοχής: 370 Ευρώ

 

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%


Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Τραπεζικός Λογαριασμός: ALPHA BANK, ΙΒΑΝ GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο Fax 210.62.15.421 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής. Εναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο info (at) abpm (dot) gr ή επιλέξτε "Αθήνα" / "Θεσσαλονίκη" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 6215 220. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:


Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:


ΤΗΛ.:     FAX:     E-mail:


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.
2.
3.


Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

 

Κωδ.Σεμ.SM
Επιλέξτε Πόλη:
[ ] Αθήνα: 10/6, [ ] Θεσσαλονίκη: 15/6

 

Αθήνα: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 (09:30-17:00), Divani Palace Acropolis


Θεσσαλονίκη: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (09:30-17:00), Grand Hotel Palace

 

Διαβάστηκε 217 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα