ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Σάββατο, 16 Οκτωμβρίου 2021 - 7:00:17μ.μ.

banner468x60

01
Μαΐου

Μεθοδολογία Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας

Κατηγορία Λογοτεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-φιλολόγους, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και να εφαρμόσουν νέες, σύγχρονες τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας. Απευθύνεται, επίσης, σε πτυχιούχους τμημάτων φιλολογικής κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να συμπληρώσουν τη γνώση τους σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας.


Σκοπός

 

Η Νεοελληνική Γλώσσα πέραν του στενού και οριοθετημένου περιβάλλοντος της ως σχολικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σηματοδοτεί την ιστορία, τον πολιτισμό, την προέλευση, την επάρκεια στη γνώση και στην επικοινωνία, την εξέλιξη. Στοχεύοντας, λοιπόν, στη γνωριμία μας με αυτήν οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με την ιστορική πορεία της όσον αφορά την αντιμετώπιση της βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων, με νέες τεχνικές μεθόδους διδασκαλίας που θα στηρίζονται στην αυτενέργεια και στην ενθάρρυνση και δεν θα κινούνται στα στεγανά της παραδοσιακής τάξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθεί ο όρος ψηφιακός εγγραμματισμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του γλωσσσικού γραμματισμού, διερευνώντας συνάμα το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εκτυλίσσεται η διδακτική πράξη. Εν τέλει θα αποκτηθούν εκείνες οι δεξιότητες που θα καταστήσουν ικανό το φοιτητή και μελλοντικό δάσκαλο αλλά και τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό στη δημιουργία σχεδίων εργασίας των γλωσσικών ενοτήτων, στην παραγωγή λόγου, στην κατάρτιση ασκήσεων, στην επαρκή και τεκμηριωμένη αξιολόγηση, στη χρήση νέων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.


Περιγραφή Σεμιναρίου

 

Μία από τις κεντρικές διαστάσεις των προγραµµάτων σπουδών του 2011 για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ο κριτικός γραµµατισµός, με την έννοια της καλλιέργειας της κριτικής ανάλυσης του λόγου από τους μαθητές. H ύπαρξη πλέον μιας τεράστιας ποικιλίας μορφών κειμένων και γλωσσών επιτάσσει την προσέγγιση και την κατανόηση της γλώσσας όχι μόνο στο επίπεδο του λόγου και της μορφοσυντακτικής και γραμματικής του εξομάλυνσης αλλά και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες να συνδιαμορφώνουν κριτικά το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συνεπώς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικά το προπύργιο και το θεμέλιο για τη μετέπειτα εξέλιξη παιδιού – εφήβου ως ολοκληρωμένο και ενεργό μέλος της κοινωνίας.

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

Θεματική 1: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σκοπός της ενότητας είναι να προσεγγιστούν κριτικά και να μελετηθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε γυμνασιακό όσο και σε λυκειακό επίπεδο. Ειδικότερα, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) που εισηγείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιχειρείται μια κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης και οριζόντια διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από θεμελιακές έννοιες με απώτερο σκοπό την διαφοροποίηση θέασης των στόχων, της μεθοδολογίας και της διδακτικής πράξης.

 

Θεματική 2: Bασικές αρχές μεθοδολογίας και σχεδιασμού της διδασκαλίας
Η διδασκαλία δεν έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα αλλά προσδιορίζεται από μια σειρά παραγόντων που συνθέτουν την ουσία της και αναλύονται στο παιδαγωγικό κλίμα, στο περιεχόμενο, στις αρχές, στους στόχους, στις διδακτικές μεθόδους, στην πορεία της διδασκαλίας, τις τεχνικές και στην αξιολόγηση των μαθητών και της μάθησης.

 

Θεματική 3: Μελέτη σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των στόχων, του περιεχομένου, της μαθησιακής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Άμεση απόρροια αυτού είναι η κατάκτηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η ικανοποιητική χρήση της σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας.

 

Θεματική 4: Η μέθοδος project
Θεωρητική προσέγγιση της ως προς τη νεοελληνική γλώσσα ως διδακτικό αντικείμενο. Το project αποτελεί στην ουσία έναν τρόπο έρευνας και συνιστά ένα σχέδιο εργασίας. Σημαντικό ρόλο στη μεθοδολογία του διαδραματίζουν οι ανάγκες, οι προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, γι αυτό και η αξιοποίηση της προωθεί την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Η εφαρµογή της µεθόδου απαιτεί αναδιοργάνωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, αναδιαµόρφωση του ωραρίου µε το οποίο λειτουργεί το σχολείο και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας των δασκάλων. Μελέτη σύνδεσης της μεθόδου με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη.

 

Θεματική 5: Προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος
Στα πλαίσια ειδικότερα του μαθήματος της Νέας Ελληνικής γλώσσας θα παρουσιαστούν ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας ενοτήτων όλων των σχολικών τάξεων, θα πειραματιστούν οι συμμετέχοντες με την κατάρτιση ατομικών ή ομαδικών σχεδίων επί χάρτου και την κατασκευή κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών.


Πληροφορίες Συμμετοχής

Κόστος
Προεγγραφή
- Φοιτητές / Άνεργοι: 75€
- Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 95€
Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή: 115€

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
• Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
• Φάκελος συνέδρου
• Μπλοκ σημειώσεων
• Στυλό
• Coffee Break


Εισηγητής
Ρούσου Σοφία, MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Η Ρούσου Σοφία είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία εισήχθη με υποτροφία εισαγωγής από το ΙΚΥ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το ίδιο τμήμα καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παράλληλα, κατέχει πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Υπουργείο Παιδείας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΣΔΕ, Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο «Διδακτική και Ψυχολογική στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο». Η πολυετής διδακτική και επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πλούσια πρακτική εμπειρία στην εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό – Οδυσσέας», ως εκπαιδεύτρια στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπου δίδασκε στα προγράμματα ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, δημιουργικής γραφής, ιστορίας και υποστήριξης γονέων Τσιγγάνων επί πέντε συναπτά έτη.

 

Επίσης, εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια-διδάσκουσα στα ΣΔΕ Σερρών και ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επί 5 συναπτά έτη ενώ έχει διδάξει και στην ιδιωτική εκπαίδευση έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ακόμη, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Σερρών, δίδασκε Παιδαγωγικά στο τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών επί τρία συναπτά έτη, ενώ συνεργάζεται και ως Επιμορφώτρια / Εισηγήτρια με την εταιρεία Employ. Έχει συγγράψει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Παιδαγωγικά», το οποίο διανεμόταν στους φοιτητές του σχετικού τμήματος. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και αρθρογραφία σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά. Για την κοινωνική και εκπαιδευτική της δράση και προσφορά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, τιμήθηκε με Δίπλωμα από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών.

 

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                             ΕΝΑΡΞΗ                  ΛΗΞΗ       ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ         Grand Hotel Palace                                     06/05/2017       07/05/2017    10:00 - 15:30


ΙΩΑΝΝΙΝΑ               Θα ανακοινωθεί                                          13/05/2017       14/05/2017    10:00 - 15:30


ΑΘΗΝΑ                   Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών       27/05/2017       28/05/2017    10:00 - 15:30

 


 ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

πηγή: semifind.gr

Διαβάστηκε 392 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα