ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 4:23:24μ.μ.

banner468x60

25
Οκτωβρίου

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ «γέμισαν» τα ταμεία το Σεπτέμβριο

Πλεόνασμα φορολογικών εσόδων ύψους 1,078 δισ. ευρώ.

Πλεόνασμα φορολογικών εσόδων ύψους 1,078 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία καταγράφηκα το Σεπτέμβριο με βασικούς τροφοδότες το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και τον ΕΝΦΙΑ όπως προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021

 

Η υπέρβαση στα έσοδα σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών κατά 1,5 δισ. ευρώ είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού στα 10,150 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13,011 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 11,269 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

 

Το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα 5,960 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 8,855 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7,011 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

 

Το Σεπτέμβριο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,963 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,078 δισ. ευρώ ή 27,8% έναντι του μηνιαίου στόχου, γεγονός που οφείλεται:

 

στα αυξημένα έσοδα που προήλθαν από τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικού έτους 2020,
στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την συνακόλουθη πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021, και
στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.


Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Σεπτέμβριο 2021, είναι οι κάτωθι:

 

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ,
ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 20 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ,
Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 143 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 139 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 31 εκατ. ευρώ,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 178 εκατ. ευρώ,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 653 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι εισοδήματος, κατά 11 εκατ. ευρώ,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 10 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 53 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

 

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ,
Μεταβιβάσεις κατά 2.274 εκατ. ευρώ, λόγω της είσπραξης τον προηγούμενο μήνα του ποσού από το RRF, όπως προαναφέρθηκε,
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 28 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση
Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33,679 δις ευρώ, αυξημένα κατά 895 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στα αυξημένα, πέραν του αναμενομένου, έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αφορά τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ που εκτιμάται ότι προήλθαν κυρίως από την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς και στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.

 

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 26,6%,
Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,7%,
Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 81 εκατ. ευρώ ή 209,4%,
Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 135 εκατ. ευρώ ή 14,1% εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 131 εκατ. ευρώ ή 14%,
Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 262 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 346 εκατ. ευρώ ή 19,5%,
Μεταβιβάσεις κατά 574 εκατ. ευρώ ή 9,1%,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,2% εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 114 ή εκατ. ευρώ 20%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 191 εκατ. ευρώ ή 11,7%,
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 7,9%,
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,320 δις. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,527 δις. ευρώ).
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 49,600 δις. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,503 δις. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου (51,103 δις. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

 

Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 1.089 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 506 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους. Επιπρόσθετα υπάρχει υποεκτέλεση ύψους 409 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των λοιπών επιχορηγήσεων. Αντίθετα, επιταχύνθηκαν οι πληρωμές που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων). Σε σχέση με τον αρχικό στόχο αυξήθηκαν κατά 683 εκατ. ευρώ.

 

Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον στόχο κατά 414 εκατ. ευρώ.

 

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, έχει ως εξής:

 

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1,907 δις. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),


η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.620 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δις. ευρώ από το ΠΔΕ,
η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 721 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 225 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 722 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 158 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 144 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4,834 δις. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.

 

 

Πηγή:newsbeast.gr

Διαβάστηκε 71 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα