ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 - 5:13:03π.μ.
31
Ιανουαρίου

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Bonus 20% για καινοτομία και ESG κριτήρια

Ποιο είναι το budget και ποιους αφορά

Τη στήριξη καινοτόμων νεοσύστατων και υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών, έχει ως στόχο το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

 

Προϋποθέσεις

 

Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει: χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις και, εφόσον πληρούνται οι όροι επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG, τότε η επιχείρηση λαμβάνει και επιχορήγηση έως και 20% με τη μορφή απομείωσης του δανειακού κεφαλαίου.

 

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους, βάσει ελέγχου επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας για το 15%, και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για το επιπρόσθετο 5%. Η λήψη της επιχορήγησης θα μειώσει αντίστοιχα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου τους.

 

ESG κριτήρια


Κατηγορία Environmental (Περιβαλλοντολογικών) κριτηρίων
Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE – EXPOST).
Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE -EXPOST).
Κατηγορία Social (Κοινωνικών) Κριτηρίων
Ύπαρξη ή αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης (έλεγχος EXANTE -EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης).
Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE-EXPOST).
Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE -EXPOST).
Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών.
Κατηγορία Governance (Εταιρικ ή Διακυβέρνηση) κριτηρίων
Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης
Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων
Budget


Συνολικά τα πιστωτικά ιδρύματα θα διαθέσουν 140,7 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων. Το ανώτερο ποσό δανείου είναι 400 χιλ. ευρώ με ελάχιστο τα 25 χιλ. ευρώ.

 

Ποιους αφορά
Αφορά υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

 

πληρούν τουλάχιστον 1 από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,
κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή< 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
Δεν επιτρέπεται
αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών.
χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών.
Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.

 

Ποσοστό εγγύησης
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους, είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου, είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη.

 

Μέγιστες εξασφαλίσεις
Για ποσά δανείου από 25 χιλ. ευρώ έως 50 χιλ. ευρώ λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις. Για ποσά δανείου άνω των 50 χιλ. ευρώ, σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου και πρόσθετες καλύψεις, αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

 

Πάγια έξοδα
Υπάρχουν πάγια έξοδα αξιολόγησης αιτημάτων δανειοδότησης και αξιολόγησης κάλυψης κριτηρίων επιχορήγησης, τα οποία δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 0,5% του ποσού χρηματοδότησης και το έως του ποσού των 1.200 ευρώ και εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο Ταμείο.

 

Πλατφόρμα διασύνδεσης
Η HDB παρέχει δωρεάν σε όλες τις ΜμΕ που θα λάβουν το δάνειο την είσοδό τους στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα InnoAgora. H InnoAgora αποτελεί μια διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (εταιρείες, επενδυτές και υποστηρικτικοί μηχανισμοί) να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας. Για περισσότερα για το InnoAgora, εδώ.

 

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily.

 

 

 

 

 

Πηγή:newsbeast.gr

Διαβάστηκε 60 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr μετά από δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένα site που βοηθάει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί και συναρπάζει τους αναγνώστες του παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα