ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - 10:03:06μ.μ.

banner468x60

26
Μαΐου

«Άνοιξε» η πρόσκληση για τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας και Αγρινίου

«Άνοιξε» σήμερα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σχετικά με την υλοποίηση των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων της Πάτρας και του Αγρινίου.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην καλλιέργεια αστικών πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων μιας περιοχής με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, στις οποίες εμπλέκονται οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών.


Τα έργα αυτά που θα υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως προβλέπονται οι ΔΕΥΑ Αγρινίου, ΔΕΥΑ Πατρών, Δήμος Αγρινίου και Δήμος Πατρέων, θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν για να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και 3 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


«Προετοιμαστήκαμε σωστά, οργανωμένα, μεθοδικά και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε πως η δουλειά μας αυτή ανταμείβεται. Ανοίγουμε την πρόσκληση ώστε οι δικαιούχοι να έρθουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα έργα που θα γίνουν και γρήγορα να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τόσο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, όσο και για να αναπτύξουμε την ίδια την αστική περιοχή. Πρόκειται για μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που όλοι μαζί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να τις αξιοποιήσουμε καταλλήλως», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.


Η πρόσκληση άνοιξε μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, της απόφασης του Περιφερειάρχη για τον ορισμό των Δήμων Αγρινίου και Πατρέων ως Ενδιάμεσων Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» για τις Πράξεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.


«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους Δήμους και να τους εμπιστεύεται, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί. Μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη, τη διαρκή επικοινωνία και την συνεχή συνεργασία θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε από κοινού μελλοντικές πράξεις και δράσεις» κατέληξε ο Περιφερειάρχης, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλλουν γρήγορα τις προτάσεις τους και ζητώντας παράλληλα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προχωρήσουν στην άμεση αξιολόγησή τους, δίχως καμία καθυστέρηση, ώστε να μπορέσουν σύντομα να αποδοθούν τα έργα στους συμπολίτες μας.


Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) είναι ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ), που αφορά τους Δήμους Πατρέων και Αγρινίου (πόλεις της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 70.000 κατοίκους), συνολικού προϋπολογισμού 159.827.000 ευρώ (εκ των οποίων τα  64.860.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»).


Τα έργα αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι, πόλεις «πράσινες», ενεργειακά αναβαθμισμένες, πιο φιλικές για τον πολίτη.

 

ΒΑΑ Δήμου Πατρέων  


Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 88.997.000 ευρώ, εκ των οποίων τα  43.880.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», με επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό ανά έργο ή δράση.


Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.


Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης  της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει  την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.


Θεματικοί στόχοι, δράσεις και έργα στην Πάτρα με χρηματοδότηση ΕΤΠΑ:


1. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
1.1.Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).
•    Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων
1.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών
•    Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού
•    Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.


2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων    
2.1. Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας»
•    Παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τοπικές επιχειρήσεις στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης


3. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς    
3.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον
•    Κατασκευή Παραλιακής Διαδρομής Ποδηλατοδρόμου (Τερψιθέας – Παπαφλέσσα)


4. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
4.1. «Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
•    Βασικές Υποδομές Αποχέτευσης Λυμάτων
4.2. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας    
•    Αποκατάσταση Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» - Μεγάρου Λόγου και Τέχνης
•    Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και Ψηφιοποίηση Συλλογών
4.3. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης
•    Ανάπλαση – Αξιοποίηση Περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς
4.4. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
•    Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας
•    Αστική Ανάπτυξη Περιοχής Ζαρουχλεΐκων


5. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
5.1. Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
5.2. Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου μεταφορών
Παρεμβάσεις Έξυπνης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (με 2 Υποέργα)


6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
•    Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο


7. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
7.1. Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
•    Συμβουλευτικό Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων
7.2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια
7.3. Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης    
7.4. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
•    Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

 

ΒΑΑ Αγρινίου


Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα  20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», με επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό ανά έργο ή δράση.


Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Αγρινίου.


Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης  της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.


Θεματικοί στόχοι, δράσεις και έργα στο Αγρίνιο με χρηματοδότηση ΕΤΠΑ:
1. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
1.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κ.λπ.)
•    Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
1.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»
•    Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης
•    Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων
•    Επέκταση και αναβάθμιση και συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου


2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
2.1. Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας
•    Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας


3. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς    
3.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον
•    Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και κατασκευή στάσεων


4. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
4.1. Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
•    Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων, περιοχής Αγίας Βαρβάρας.
4.2. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας
•    Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου
4.3. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
•    Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης
•    Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
•    Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού
•    Ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων (Α φάση)


5. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
5.1. Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
•    Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης


6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
6.1. Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο
•    Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων


7. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
7.1. Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
7.2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια.    
•    Προγράμματα κατάρτισης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας  
7.3. Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
•    Προγράμματα για την δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχτεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
7.4. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση
•    Προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων σε τομείς που περιλαμβάνονται στην  περιφερειακή έξυπνη εξειδίκευση.

 

Τι είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσεγγίζει την έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και συνοπτικά εντοπίζει τη σημαντικότητα των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων εντός του αστικού ιστού.


Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής μια πλατεία ένας δρόμος ακόμη και αν αυτό πληροί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Στόχος είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.


Απαραίτητη προϋπόθεση για ΒΑΑ λοιπόν πλέον αποτελεί η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης.


Σε ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ο συνδυασμός ικανοτήτων και τοπικής γνώσης είναι βασικός για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων γενικής αποδοχής.

Διαβάστηκε 283 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα