ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 - 1:22:09π.μ.
08
Μαρτίου

Νέα υποβολή αιτήσεων για τη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες υποψήφιες νέες επιχειρηματικές ομάδες, αποτελούμενες τουλάχιστον από δύο μέλη, που εστιάζουν σε τομείς που είτε παραδοσιακά σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες είτε όχι (π.χ. παραδοσιακά επαγγέλματα, που διαφοροποιούνται, όμως, και εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες), να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» (Θ.Ε.Α.).

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Οι πενήντα πρώτες θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες, δηλαδή όσες συγκεντρώσουν βαθμολογία 50 βαθμών και άνω, θα εγκριθούν για να παρακολουθήσουν, εντελώς δωρεάν, το πρόγραμμα προεπώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη  ΘΕΑ  και θα είναι διάρκειας 2-3 μηνών.

 

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές ομάδες θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις της ΘΕΑ με στόχο να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους, αλλά και να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

 

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η ΘΕΑ θα τους υποστηρίξει να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στη Δράση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Μετά την ολοκλήρωση τους προγράμματος  προεπώασης (pre-incubation) θα ακολουθήσει το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων το οποίο θα περιλαμβάνει φιλοξενία στη ΘΕΑ  διάρκειας έως  και  12 μηνών καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, δικτύωση κ.λ.π).

 

Για να ενταχθεί μία επιχειρηματική ομάδα στο πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) θα πρέπει να

 

I. έχει αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προεπώασης (pre-incubation)

 

II. συστήσει επιχείρηση  αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ,Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

 

Η Θ.Ε.Α. θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

1.Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

 

2.Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού)

 

3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης

 

4.Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων

 

5.Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων

 

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. είναι:

 

-Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σε πενταόροφο κτίριο επί της οδού Κεφαλληνίας 45 στην Αθήνα, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

 

-Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

 

-Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.

 

-Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.

 

-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.

 

-Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

 

-Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.

 

-Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων σε θέματα διαχείρισης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ

 

Χρειάζονται μόνο 4 απλά και μικρά βήματα για να συμμετέχει κανείς στην ΘΕΑ:

 

1ο  ΒΗΜΑ: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα αναλύονται λεπτομερώς η ιδέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει το υποψήφιο επιχειρηματικό σχήμα, με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση.

 

2ο ΒΗΜΑ: Αρχικός Έλεγχος – Στοιχειοθέτηση Καινοτομίας

 

Τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται από την αρμόδια ομάδα στελεχών του Ε.Β.Ε.Α. και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες-συνεργάτες. Εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα αναπτύξει η υποψήφια επιχείρηση ενσωματώνουν καινοτομία, το αίτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών, προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση για την είσοδο στη Θερμοκοιτίδα.

 

3ο ΒΗΜΑ: Αξιολόγηση από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών με τη συμμετοχή των «Επιχειρηματικών αγγέλων Ε.Β.Ε.Α.»

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι «Επιχειρηματικοί άγγελοι του Ε.Β.Ε.Α.»,  στηριζόμενη στα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος και σε προσωπική συνέντευξη, προχωρεί σε διεξοδική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου στην Θερμοκοιτίδα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

 

4ο ΒΗΜΑ: Είσοδος στη Θ.Ε.Α.

 

Το τελευταίο αυτό βήμα πραγματοποιείται όταν έχει εγκριθεί η αίτηση της υποψήφιας επιχείρησης/επιχειρηματικού σχήματος στη Θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται:

 

- ενημέρωση για τις ευθύνες /υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων στη Θερμοκοιτίδα

 

-υπογραφή των απαιτούμενων συμφωνητικών με τους όρους χρήσης των χώρων και των υπηρεσιών από την επιχείρηση/επιχειρηματικό σχήμα.

 

 

πηγή: newsbeast.gr

Διαβάστηκε 197 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr μετά από δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένα site που βοηθάει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί και συναρπάζει τους αναγνώστες του παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα